Όροι Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας , χωρίς την άδεια του Hard Music.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και εκτύπωση του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του , www.hardmusic.gr  Hard Music, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οπιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας .

Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Το σύνολο του περιεχομένου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Hard Music και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Νόμος πνευματικής ιδιοκτησίας, Άρθρο 66 Ν.2121/93.